Ledgraderingar

Ledgraderingar

Alla cykelleder som är en del av Biking South East är bedömda och graderade på samma sätt som hos andra större cykeldestinationer i Sverige. Vi tycker att det blir roligare och lättare att hitta rätt då.
Markeringen garanterar också att leden har markägarens godkännande och är öppen för dig att cykla på.

Våra ledgraderingar

MYCKET LÄTT Lättcyklad led som till största del går på grusvägar eller breda stigar.

LÄTT Som gröna leder men med mer inslag av lättcyklade stigar, lite brantare och några lite mer utmanande sektioner.

MEDELSVÅR Som blå leder men med stora inslag av tekniska stigar, större nivåskillnader och fler utmaningar.

AVANCERAD Leder med stora inslag av mycket tekniska partier, hopp, branta backar, rötter och stenar.

Skyltning på våra leder

Vi tycker att en tydlig skyltning ger trygghet och låter dig fokusera på cyklingen och upplevelsen,

Graderingen vi använder oss av gällande ledernas svårighetsgrader är densamma som andra stora cykeldestinationers. Du känner också igen skalan om du brukar åka skidor utförs.

Välkommen att njuta av fin cykling hos oss!!!