Ledgraderingar

Ledgraderingar

Alla cykelleder som är en del av Biking South East är bedömda och graderade på samma sätt som hos andra större cykeldestinationer i Sverige. Vi tycker att det blir roligare, säkrare och lättare att hitta rätt då.
Markeringen garanterar också att leden har markägarens godkännande och är öppen för dig att cykla på.

Våra ledgraderingar

MYCKET LÄTT Lättcyklad led som till största del går på grusvägar eller breda stigar.

LÄTT Som gröna leder men med mer inslag av lättcyklade stigar, lite brantare och några lite mer utmanande sektioner.

MEDELSVÅR Som blå leder men med stora inslag av tekniska stigar, större nivåskillnader och fler utmaningar.

AVANCERAD Leder med stora inslag av mycket tekniska partier, hopp, branta backar, rötter och stenar.

Skyltning på våra leder

Vi tycker att en tydlig skyltning ger trygghet och låter dig fokusera på cyklingen och upplevelsen,

De skyltar vi använder inom Biking South East ser ut som i exemplet här bredvid. Beroende på platsen de sitter vid utmed lederna kan de finnas i olika kombinationer, allt för att ge dig lagom mycket och rätt information under turen.