Tips

Tips

Vi vill att stigcykling även i framtiden ska vara ett hållbart sätt att kombinera naturupplevelser och spänning på. Då är det viktigt att vi respekterar varandra på lederna och att vi hjälps åt med att vårda de miljöer vi cyklar i. Likaså finns det de som njuter av naturen på andra sätt än med cykeln, självklart respekterar vi detta och ser till att inte störa eller förstöra för dem!

Åk bara på leder som är öppna

Respektera att leder kan vara stängda, t.ex. efter oväder, vid ledunderhåll eller jakt.

Lämna inga spår

Släng aldrig skräp i naturen!
Allt du tog med dig ut på turen tar du självklart med dig hem eller till en offentlig soptunna i närheten.

Åk med kontroll

Var uppmärksam på väder och underlag, cykla därefter. Var beredd på att möta andra på stigarna och visa hänsyn.

Varna andra vid passering

Visa att du finns när du träffar andra på stigarna. Sakta ner, hälsa och ge utrymme.

Skräm aldrig djuren

Träffar du djur på stigarna, ge dem tid och utrymme att dra sig undan. Plötsliga rörelser eller höga ljud kan skrämma dem. Gör dig hörd på avstånd.

Planera din åkning

Kontrollera cykeln innan och under turen. Bekanta dig med området du cyklar i. Tänk på att ha med dig reparationsutrustning, extra kläder och telefon. Tala om för andra var du cyklar, särskilt om du kör ensam!